przebieg treningu acro school - Acro School Warszawa - treningi Poweriser i sportów ekstremalnych powerizer akrobatyka skaczące szczudła, extreme sports, parkour, free run, freestyle
A A A

Przebieg treningu

Trenigi Acro School mają charakter idywidualny, dzięki temu mogą w nim brać udział osoby o różnym stopniu zaawansowania. Większść osób biorących udział w treningu to początkujący (pierwszy raz na treningu), którzy dzięki kontaktowi z doświadczonymi zadownikami, mogą efektywniej zdobywać konkretną wiedzę i umiejętności.

W czasie treningu skupiamy się na akrobatyce i Poweriser z elementami treningu na batucie, gimnastyki i sportów deskarskich. Jeśli jesteś zaintersowany wyłącznie batutem, snowboardem, wakiem, winderfungiem, parkour etc. prosimy o kontakt. Treningi nie są również typowo parkour czy freerun, tym niemniej na każdym treningu można wyprocować sobie porządy warszstat, który jest niezbędy do bezpiecznego trenowania parkour i freerun.

Na treningach często są specjaliści z różnych dyscyplin sportowych (akrobatyka, wake, parkour, snowboard, marial arts, powerizer, gimnastyka itd.), dzięki temu treningi są urozmaicone i mogą mieć różny charakter, co jest bardzo korzystne dla osób z nami trenujących.

1. Rozstawianie sprzętu - prosimy wszystkich o pomoc w rozstawieniu batutów, materacy, ścieżki gimnastycznej etc. przed każdym treningiem.
2. Odznaczenie siebie na liście - przed treningiem załatwiamy formalości czyli m.in. zgłoszenie obecności.
3. Treingi rozpoczynamy zawsze od porządnej rozgrzewki. W rozgrzewce musi wziąć każdy uczestnik treningu.
4. Po rozgrzewce trenujemy na ścieżce gimnastycznej, trampolince lub batutach, w zależności od przebiegu danego treningu.
5. Po tym etapie można dalej trenować elementy akrobatyczne lub założyć Poweriser.
6. Na koniec treningu prosimy wszystkich o pomoc w zwijaniu sprzętu.