A A A

odwołany trening 17.04.2010r. [2010-04-06, G.11:30]
W związku z ceremoniami pogrzebowymi ofiar tragedii ostatnich dni, trening sobotni zostaje odwołany.