A A A

Obowiązkowe oświadczeniePrzypominamy, że bezwzględnie każda osoba uczestnicząca w treningu musi podpisać stosowne oświadczenie. Brak tego wymogu automatycznie wyklucza z udziału w treningu.

Oświadczenia dostępne są na miejscu.