akrobatyka dla dzieci Acro School - Acro School Warszawa - treningi Poweriser i sportów ekstremalnych powerizer akrobatyka skaczące szczudła, extreme sports, parkour, free run, freestyle
A A A

Dzieci na Acro School

Na niemal każdym treningu Acro School są dzieci. Aby dziecko mogło brać udział w treningu, musi bezwzględnie być pod stałą opieką swojego opiekuna. Trenigi Acro School nie są z założenia organizowane dla dzieci, tym niemniej, istnieje możliwość rónież zorganizowania takiego treningu specjalnie dla dzieci. W tym celu prosimy o kontakt.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w treningu Acro School wyłącznie za wiedzą i zgodą swoich rodziców/prawnych opiekunów, znających charakter treinngu i zasady na nim obowiązujące.